Framtidens företagshälsa designad för varje anställd

Vi gör det enkelt att förebygga och behandla psykisk ohälsa i tid.

Fyll i nedan så hör vi av oss

Nå er fulla kapacitet, varje dag

Minska antalet sjukskrivningsdagar med 30%

Upptäck psykisk ohälsa i tid och erbjud professionellt stöd direkt.

Psykologstöd inom 24 timmar

Alla behöver inte en psykolog hela tiden, men när det behövs finns hjälpen tillgänglig inom ett dygn.

10 skolor för självinsikt och kunskap

Alla anställda får tillgång till våra digitala verktyg inom områden som stress, ångest och sömnproblem.

Skräddarsydda hälsoplaner efter behov och livsschema

Psykologsamtal och iKBT kombineras efter varje persons behov.

Landets mest erfarna terapeuter

Alla våra terapeuter är legitimerade och de allra flesta har 6-20 års erfarenhet.

Kostnad per anställd, per månad

Ett lågt pris att betala för hållbar prestation

Välmående medarbetare som trivs på jobbet har inte bara roligare, de är också mer produktiva och stannar längre på arbetsplatsen. Därför är varje investering i dina medarbetare en investering i företaget.

Hur ser behandlingsresan ut?

Svara på ett antal frågor

I en kartläggning framtagen av våra psykologer får varje anställd poängsätta sin livssituation och mående utifrån områden som stress, sömn och ångest.

Få en personlig hälsoplan

Baserat på svaren tar vi fram en personlig plan med syfte att förbättra den mentala hälsan och uppnå personliga mål.

Påbörja resan mot ett bättre mående

Planen ser olika ut för alla, och beroende på hur mycket stöd varje individ behöver kan iKBT-behandling, chattstöd och psykologsamtal kombineras.

Behandla utbrändhet i tid – minska sjukfrånvaron med 30%

Framtidens företagsvård är digital och preventiv
Dagens yrken ser inte ut som för hundra år sedan. Arbetsbelastningen har förflyttats från våra kroppar till våra hjärnor. Från analogt till digitalt. Och i takt med det ökar kraven på vår mentala kapacitet att orka prestera varje dag. De stigande siffrorna på sjukskrivningar orsakade av utmattning är tyvärr ett talande bevis för det.

På Ahum hjälper vi företag att sluta blunda för framtidens hälsoutmaningar som redan är här. Det är dags att ställa om till en företagsvård som är både preventiv och digital. Som ger varje medarbetare ett mentalt skyddsnät som förebygger, upptäcker och behandlar psykisk ohälsa – innan det är för sent.

FUB-modellen – en behandlingsresa i tre steg

Förebygg

Genom preventiv vård rustar ni personalstyrkan för kommande utmaningar och arbetar med problem innan de slagit rot. Varje anställd får tillgång till 10 skolor inom områden som stress, ångest och sömnproblem. 

Upptäck

Med hjälp av våra algoritmer kan psykisk ohälsa flaggas och hanteras innan det gått för långt. Att upptäcka exempelvis utbrändhet i tid är avgörande för hur lång återhämtningsperioden blir.

Behandla

Sista steget innefattar klinisk behandling för den som behöver extra stöd. I det här steget kombineras ofta samtalsterapi med iKBT-behandling.

Vanliga frågor

Våra senaste inlägg

Skam

Kan en perfektionist som ständigt vill glänsa ha...
Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.