En enklare väg till terapi

I takt med att svenskarnas psykiska ohälsa skenar har människors behov av psykologiskt stöd ökat. Tyvärr upplever vi att många som söker hjälp har svårt att hitta rätt och att tröskeln till att få kontakt med en psykolog är alldeles för hög. Vi bakom Ahum vill därför göra psykoterapi och psykologisk hjälp mer tillgängligt för alla.

Ahum grundades 2015 av leg. psykolog Fredrik Sandin och Johan Thuresson (art director/it-ingenjör). Fredrik driver psykologmottagningen PsykologA i Stockholm och har under sina år som praktiserande psykolog märkt att de flesta som söker en psykolog känner sig vilsna i valet av terapeut. Marknaden är oreglerad och det är svårt för klienter att hitta både rätt terapiform och rätt terapeut. Den som söker stöd befinner sig många gånger redan i en känslig situation och har kanske varken ork eller kunskap för att hitta en lämplig terapeut. Inom den offentliga vården saknas en remitterande instans och specialisttänket som finns inom den somatiska vården saknas inom den psykiska. I en tungt belastad vårdsektor faller också ofta personer med lindrig till måttlig psykisk ohälsa mellan stolarna.

Att sänka tröskeln till psykologisk hjälp och att göra det lättare för de personer som söker stöd att hitta rätt hjälp var några av de tyngst vägande skälen för Fredrik Sandin att starta Ahum. Med hjälp av det unika matchningssystemet ökar både tillgängligheten till och träffsäkerheten i behandlingarna. I systemet görs också regelbundna uppföljningar av klienternas besök, vilket ger värdefulla verktyg för kontroll samt för att ytterligare förbättra de anslutna terapeuternas kompetens. Samtliga psykologer och psykoterapeuter som är anslutna till Ahum är legitimerade av Socialstyrelsen.

Ahum vänder sig till alla som upplever någon typ av psykologiskt relaterat problem men
även till dem som vill utveckla sig själva på det personliga planet, skapa en större självmedvetenhet eller helt enkelt bara vill ha någon att prata med.

This site is registered on wpml.org as a development site.