Hem  »  Blogginlägg   »   “Som du vill!” – Så känner du igen passiv aggressivitet

“Som du vill!” – Så känner du igen passiv aggressivitet

En person som är arg eller irriterad kan visa detta utåt utan att vara konfrontativ. Den kan visa sin ilska genom att vara otydlig, låtsas inte höra, komma försent, prokrastinera, komma med subtila pikar eller hånfulla komplimanger, ge ögonrullningar, blickar eller komma med uttryck av typen “som du vill” och “det har jag aldrig sagt”. Detta beteende kallas för passiv aggressivitet och har tidigare betraktats som en personlighetsstörning. Det togs bort ur DSM IV för att det ansågs vara för smalt för att uppfylla en hel diagnos och många applicerade diagnosen på ett felaktigt sätt.

Vad är passiv aggressivitet?

Passiv aggressivitet karaktäriseras av passiv fientlighet och ett undvikande av direkt kommunikation. Det handlar om beteenden som visar på ett slags indirekt motstånd, utan konfrontation. Begreppet myntades under andra världskriget för att beskriva soldater som inte vill inrätta sig i ledet men som inte visade detta öppet utan signalerade det genom t.ex. tjurighet och prokrastinering.

Vad orsakar passiv aggressivitet?

Passiv aggressivitet är en form av ilska, fientlighet och frustration som en person av någon anledning känner sig obekväm med att uttrycka rakt ut. Den passivt aggressive är ofta konflikträdd och vill undvika att ta ansvar eller få kritik. Istället kommer ilskan fram på ett otydligt och indirekt sätt. Bakom beteendet finns en person som är ledsen och olycklig, vilket är viktigt att komma ihåg. Man kan också säga att passiv aggressivitet är en form av manipulation. Det råder ingen tvekan om att det finns ett budskap i passivt aggressivt beteende. 

Så påverkar passiv aggressivitet andra

Passivt aggressivt beteende kan vara otroligt frustrerande för den som är utsatt då det kan vara svårt att identifiera, svårt att bevisa och beteendet kan till och med vara oavsiktligt. Det brukar leda till obehagkänslor hos de som utsätts. Passiv aggressivitet kan leda till mer konflikt och större intimitetsproblem i relationer eftersom det blir svårt att ha ett ärligt och direkt samtal om problemet.  

Var hittar man passiv aggressivitet?

Passiv aggressivitet finns på arbetsplatser, då ofta i form av medarbetare som uppvisar motstånd mot arbetsgivarens krav genom att på olika sätt obstruera, t.ex. genom medveten ineffektivitet, glömska eller prokrastinering. 

I kärleksrelationer kan passiv aggressivitet yttra sig som tystnad, dvs att man knyter handen i fickan och är allmänt tjurig. När partnern frågar hur det är svarar den passivt aggressive att det inte är något. Det kan också handla om att vara ett offer och säga “som du vill”, eller att t.ex. säga “jag förstår inte vad du försöker säga” trots att man mycket väl förstår Det kan också vara beteenden som att slamra extra högt när man diskar. Det är inte ovanligt att svartsjuka personer blir passivt aggressiva, t.ex. genom subtila pikar eller genom att vägra kommunicera.  

I familjer och släkter kan passiv aggressivitet signaleras bland annat genom blickar, pikar eller genom att tacka nej eller komma för sent till middagar. Det kan också handla om en underlåtenhet att utföra hushållssysslor eller att ständigt skjuta upp dem. Att vägra kommunicera kallas ibland “silent treatment” och är ett skolboksexempel på passiv aggressivitet.  

Passiv aggressivitet finns även mellan personer som knappt känner varandra, t.ex. mellan personer som just träffats via en dejtingsajt. Att inte höra av sig eller sända tvetydiga signaler kan vara passiv aggressivitet. Att ta upp mobilen på en dejt utan att förklara varför sänder tvetydliga budskap och kan vara ett uttryck för passiv aggressivitet. Även i det publika rummet kan passiv aggressivitet uppträda, t.ex när en butikskassörska himlar med ögonen när en kund är långsam med att få upp sitt kort. 

Hur förhåller man sig till någon som uppvisar passiv aggressivitet?

Det finns olika sätt att förhålla sig till någon som är passivt aggressiv. Det viktigaste är att inte belöna beteendet, för då kommer det troligen att fortgå. Vi avråder från att svara med samma mynt och själv bli passivt aggressiv. Det är viktigt att personen som sänder ut aggressivitet hålls ansvarig för detta och får klart för sig att hens beteende har uppmärksammats. Be inte om ursäkt. 

Konkretisera det du upplever och påtala det. Be eventuellt om ett svar eller förtydligande. Undvik att ta upp historiska beteenden, det är alltid bäst att hålla sig till den pågående situationen.  Adressera ett beteende åt gången så att personen inte blir överväldigad. Prata helst med personen i enrum.  

Bli medveten om ifall du själv har tendenser till passivt aggressivt beteende. Säkerställ att du är konkret och objektiv. 

Sätt rimliga gränser om det handlar om ett mönster. Om din syster alltid är sen till dina middagar och du sagt till åtskilliga gånger, kan du på ett vänligt och konkret sätt säga du inte kommer att bjuda henne igen ifall mönstret fortsätter. 

Ignorera det passivt aggressiva beteendet genom att vara som vanligt. Ibland är det bästa att låtsas som ingenting och eventuellt avlägsna dig från personen i fråga. Om det är din tonåring som är passivt aggressiv kan det bästa rådet vara att låta det vara istället för att det hela eskalerar till en konflikt. 

Du kan inte alltid lösa problemet

Du kan förhålla dig till den passivt aggressive och påtala vad du ser och hur det känns för dig, men efter upprepade gånger kan det vara dags att släppa taget. Det kanske inte går att lösa problemet genom att prata om det. I en relation där den ene ständigt är passivt aggressiv på grund av exempelvis svartsjuka, kommer man troligen till en punkt där det är dags att gå skilda vägar.

Menu