Hem  »  Blogginlägg   »   Fördomar på gott och ont

Fördomar på gott och ont

Vi har alla fördomar, dvs attityder som baserats på dåligt underbyggd eller felaktig information. Ofta ligger dessa på ett omedvetet plan och något vi fått med oss från vår uppväxt. Ahum benar ut varför vi har fördomar och vad de fyller för funktion och hur man kan medvetandegöra och arbeta med dem.

Vad är en fördom?

En fördom är en åsikt, uppfattning eller inställning som inte är grundad på fakta utan bottnar i känslomässiga, ofta omedvetna reaktioner, t.ex. människors fördomar mot personer i andra sociala grupper än de själva tillhör. Fördomar kan leda till diskriminering men behöver inte nödvändigtvis göra det. Diskriminering innebär ett beteende eller en handling som missgynnar (eller gynnar) en viss grupp människor på felaktiga grunder.  

Varför har vi fördomar?

Fördomen fyller en funktion när vi snabbt behöver bedöma information som hotfull eller inte. Vår benägenhet att samla på oss fördomar får oss att undvika risker. Hjärnan tar genvägar och tenderar att övergeneralisera, dvs dra slutsatser baserade på alltför knapphändig information. Vi människor drivs av en vilja att förenkla och rationalisera tillvaron. Det är bakgrunden till att vi kategoriserar, grupperar, klassificerar, generaliserar, och diskriminerar. Allt för att vi ska hitta en struktur i en kaotisk värld. Negativ information prioriteras framför positiv, eftersom det historiskt varit viktigare för vår överlevnad. En fördom kan visa sig vara osann, men den kan också visa sig stämma. 

Människan är ett flockdjur och vi tenderar att känna oss tryggare med de som på olika sätt liknar oss själva. Experiment på Karolinska institutet visar att våra hjärnor gör skillnad på “vi” och “dom”. Vår hjärna använder sig av olika mekanismer som gör att viss information från omvärlden sorteras bort (filtrering) medan annan utebliven information läggs till (komplettering). Detta sker eftersom hjärnans kapacitet är begränsad. Vi har helt enkelt inte resurser nog att analysera allt i detalj. Vi tycks ha en tendens att söka information som stärker det vi redan tror, vilket bidrar till att upprätthålla fördomar. 

Vad finns det för problem med fördomar?

Ett problem med fördomar är att det leder till att människor blir dömda på förhand. Att bli behandlad utifrån någon annans fördomar och inte utifrån den man är kan vara frustrerande och leda till både psykiska och fysiska negativa konsekvenser. 

I rekryteringssammanhang finns en risk att gå miste om värdefulla talanger och också att inte få till en optimal mix av medarbetare på arbetsplatsen, detta för att vi tenderar att rekrytera sådana som liknar oss själva. 

Ett annat problem med fördomar är att de riskerar att leda till självuppfyllande profetior. Människor tenderar att utvecklas i den riktning fördomar stakar ut. Det kan t.ex handla om att man som lärare har låga förväntningar på vissa elever i skolan, vilket förstärker deras dåliga resultat vilket i sin tur förstärker den redan existerande uppfattningen. Detta blir en ond spiral som började spira på felaktiga grunder. 

Hur kan vi arbeta med våra fördomar? 

Det första steget är att bli uppmärksam på de fördomar man har. Döm inte dig själv för att du upptäcker att du har en viss fördom, det kommer inte att hjälpa. Undersök istället vad fördomarna handlar om och vad de kan tänkas bottna i. Möt dem med nyfikenhet.  Nyfikenhet är det bästa sättet att bli av med fördomar, enligt psykologen och författaren Liria Ortiz

En ny studie som har riktat in sig på fördomar mot transpersoner visar sig att öga-mot-öga-samtal är det mest effektiva sättet att ta död på förutfattade meningar.

Fördomar tenderar att växa när man har ett långt avstånd till någon. När man sedan kommer nära och lär känna personen så suddas fördomarna ofta ut.

Om man istället accepterar sina fördomar och erkänner att man har dem, är det enklare att prata med personer om dem. Det är enklare att komma nära, fråga och bli nyfiken. När man tar sig tiden att prata med någon, med andra livserfarenheter än sina egna, visar forskning att det ofta leder till nya perspektiv

Ahum erbjuder professionella terapeuter som kan hjälpa dig att reflektera kring fördomar och att växa som männsika. Testa gärna vårt terapeut-matchningsverktyg som hjälper sig att hitta rätt terapeut för dig. 

This site is registered on wpml.org as a development site.